Fladså Rideklub

(FRK-S)

Vores mål i Fladså Rideklub er at udbrede kendskabet til ridning, hestens røgt & pleje, og hesten som et levende væsen, der skal behandles med omtanke og respekt.

 

I Fladså Rideklub skal det være attraktivt at være medlem af klubben. Vores mål er at gøre ridning attraktivt for alle medlemmer, om man er begynder eller elite, har ambitiøse mål eller er hygge-rytter. Vores medlemmer vil blive mødt ved deres niveau så ridning bliver tilgængeligt for alle.

 

Klubben arbejder på, at der bliver etableret ridning og aktiviteter, så alle aldersgrupper og niveauklasser bliver tilgodeset.

Vores mål i FRK-S er også at fremme et godt kammeratskab blandt klubbens medlemmer. Derfor bør man som medlem udvise god opførsel og respekt for hinanden på trods af forskelligheder - uanset hvilke.

 

Det skal også være en positiv oplevelse at færdes på Askov Ridecenter som forældre og pårørende.

Need to know:

Alle er velkomne til at melde sig ind i FRKS - Fladså Rideklub.

Alle som vil ride på Askov Ridecenter, på rideskolen eller på anden vis, skal være medlem af FRK-S for at kunne benytte faciliteterne.

Her finder du oplysninger omkring medlemskab af FRKS.


Støttemedlemmer henvises til HYP - se under HYP på denne hjemmeside.

Kontingent opkræves en gang om året til betaling i januar. P.t ved at der sendes en reminder mail, om at man går ind i systemet og betaler. På sigt bliver det opkrævet automatisk.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i februar. Når du har betalt, er du fuldgyldigt medlem af Fladså Rideklub i perioden 1. januar til 31. december.

Sker udmeldelsen pga. manglende betaling, eller er der restance ved udmeldelsen, skal dette betales før der kan ske genindmeldelse.


Bliv medlem

For at blive medlem af Fladså Rideklub skal man først oprette en profil i Klubmodulet:


 


Når man opretter en profil, skal det være i medlemmets/rytterens navn, og med kontakt oplysninger så vi kan få fat i de rette personer.

Dvs. når der meldes et barn ind, så opret brugerprofilen i barnets navn, men med forældrenes telefon og mailadresse.

 

Når man har oprettet en profil, så skal man tilmelde og betale kontingent til rideklubben under "Kontingent".

 

Kontingentet er IKKE tilmelding og betaling for ridning, men kun kontingent til rideklubben.

 

Såfremt der skulle være spørgsmål til oprettelse og/eller tilmelding til kontingent, så kontakt venligst den medlemsansvarlige på kassereren@frks.dk  


Det årlige kontingent er:
350 kr pr. år juniorer.

450 kr pr. år seniorer.

 

OBS: Junior gælder kun til man er fyldt 18 år. Derefter bliver man senior.